Truy cập nội dung luôn

Rà soát, báo cáo về việc thực hiện các Kết luận Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thành phố, thị xã

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2443/UBND-TH về rà soát, báo cáo về việc thực hiện các Kết luận Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thành phố, thị xã

Xem chi tiết file đính kèm