Truy cập nội dung luôn

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 403/UBND-CNN tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra).

Chi tiết xem tại File đính kèm