Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết file đính kèm