Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng biên tập - Trị sự