Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 857/UBND-NC về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chi tiết xem tại File đính kèm