Truy cập nội dung luôn

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 313/UBND-TH về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Xem chi tiết file đính kèm