Truy cập nội dung luôn

Tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 679/UBND-NC về tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ