Truy cập nội dung luôn

Tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1882/UBND-NC về tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Chi tiết xem tại File đính kèm