Truy cập nội dung luôn

Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1709/UBND-KGVX về tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm