Truy cập nội dung luôn

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 772/UBND-CNN về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Xem chi tiết file đính kèm