Truy cập nội dung luôn

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự