Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 41, UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 84/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 41, UBND tỉnh Thái Nguyên.