Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên; đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự