Truy cập nội dung luôn

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 24/TB-UBND Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Chi tiết xem tại File đính kèm