Truy cập nội dung luôn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 796/UBND-KGVX về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Chi tiết xem tại File đính kèm