Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3813/UBND-KGVX về thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.