Truy cập nội dung luôn

Thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 29/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2841/UBND-NC về thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020

Xem chi tiết file đính kèm