Truy cập nội dung luôn

Thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1823/UBND-NC về thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết file đính kèm