Truy cập nội dung luôn

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 761/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương

Xem chi tiết file đính kèm