Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND-CNN về việc thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

Chi tiết xem tại File đính kèm

 


Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp