Truy cập nội dung luôn

Thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 844/UBND-KSTTHC về thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm