Truy cập nội dung luôn

Thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3690/UBND-KGVX về thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung