Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Văn bản số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 749/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Xem chi tiết file đính kèm