Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Văn bản số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1701/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Chi tiết xem tại File đính kèm