Truy cập nội dung luôn

Thực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 384/UBND-KGVX về tthực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Xem chi tiết file đính kèm