Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 852/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Chi tiết xem tại File đính kèm