Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3689/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam