Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế

Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 724/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế