Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 789/UBND-KGVX về tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm