Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 839/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm