Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1658/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm