Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2003/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Xem chi tiết file đính kèm