Truy cập nội dung luôn

Tổ chức rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 792/UBND-KGVX về tổ chức rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm