Truy cập nội dung luôn

Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2961/UBND-CNN về tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh

Chi tiết xem tại File đính kèm