Truy cập nội dung luôn

Tổng kết, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 762/UBND-KGVX về  tổng kết, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

Xem chi tiết file đính kèm