Truy cập nội dung luôn

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 811/UBND-CNN về triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.

Chi tiết xem tại File đính kèm