Truy cập nội dung luôn

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

Ngày 01/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-NC về  triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

Xem chi tiết file đính kèm