Truy cập nội dung luôn

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3517/UBND-CNN về triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường