Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3009/UBND-KGVX về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm