Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1660/UBND-CNN về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chi tiết xem tại File đính kèm