Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2466/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư

Xem chi tiết file đính kèm