Truy cập nội dung luôn

Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 717/UBND-TH về việc Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết xem tại File đính kèm