Truy cập nội dung luôn

Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 717/UBND-TH về việc Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết xem tại File đính kèm


Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp