Truy cập nội dung luôn

Tạm dừng tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020

07-02-2020

Ngày 7/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 310/UBND-KGVX về tạm dừng tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020

Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học

07-02-2020

Ngày 7/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 309/UBND-KGVX về cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

06-02-2020

Ngày 04/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 6/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm AH5N1 trên gia cầm và ở người

06-02-2020

Ngày 06/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 291/UBND-CNN về tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm AH5N1 trên gia cầm và ở người.

Kế hoạch đáp ứng về y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mói của viruts Corona gây ra từng cấp độ dịch tại tỉnh Thái Nguyên

06-02-2020

Ngày 04/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND đáp ứng về y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mói của viruts Corona gây ra từng cấp độ dịch tại tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thái Nguyên

06-02-2020

Ngày 05/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường phòng chống dịch do chủng mới của vi rút corona gây ra

05-02-2020

Ngày 05/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 276/UBND-NC về tăng cường phòng chống dịch do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020

05-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 255/UBND-NC về tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020.

Tạm dừng Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

05-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 254/UBND-TH về tạm dừng Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

Quyết định về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

05-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV đối với lĩnh vực nông nghiệp

05-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 247/UBND-CNN về các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

05-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công điện tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

04-02-2020

Ngày 04/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên điện thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại tỉnh Thái Nguyên

Dừng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

04-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 251/UBND-CNN về dừng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

04-02-2020

Ngày 04/02, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 2/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra

04-02-2020

Ngày 03/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 245/UBND-KGVX về phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

04-02-2020

Ngày 03/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tổ chức giao thông tạm thời trên đường Dương Tự Minh thành phố Thái Nguyên, đoạn giao cắt với băng tải than số 05 của Công ty than Núi Hồng - VVMI

03-02-2020

Ngày 3/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 235/UBND-CNN về tổ chức giao thông tạm thời trên đường Dương Tự Minh thành phố Thái Nguyên, đoạn giao cắt với băng tải than số 05 của Công ty than Núi Hồng - VVMI.

Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học

03-02-2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2923/TB-TU ngày 03/02/2020 về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ngày 03/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 239/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học.