Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thái Nguyên

03-02-2020

Ngày 31/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-02-2020

Ngày 31/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-02-2020

Ngày 31/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

03-02-2020

Ngày 31/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 233/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019

22-01-2020

Ngày 21/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 204/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019

Tăng cường công tác đối với Phật giáo trong dịp Tết Nguyên đán 2020

22-01-2020

Ngày 21/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 213/UBND-NC về tăng cường công tác đối với Phật giáo trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Thực hiện Kết luận số 470-KL/TU ngày 17/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

22-01-2020

Ngày 22/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 218/UBND-KGVX về thực hiện Kết luận số 470-KL/TU ngày 17/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

21-01-2020

Ngày 21/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 203/UBND-CNN về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thực hiện hạch toán các khoản thu NSNN trong thời gian chỉnh lý niên độ 2019 và dự toán năm 2020

20-01-2020

Ngày 20/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 188/UBND-KT về thực hiện hạch toán các khoản thu NSNN trong thời gian chỉnh lý niên độ 2019 và dự toán năm 2020

Rà soát nhu cầu đào tạo giáo viên

17-01-2020

Ngày 16/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 141/UBND-KGVX về rà soát nhu cầu đào tạo giáo viên.

Tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020

17-01-2020

Ngày 16/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 138/UBND-CNN về tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp (trực tuyến) thứ 35 của UBND tỉnh Thái Nguyên

16-01-2020

Ngày 10/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp (trực tuyến) thứ 35 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo kết luận của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020

16-01-2020

Ngày 15/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3/TB-UBND kết luận của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Tăng cường quản lý phương tiện hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông

15-01-2020

Ngày 14/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 110/UBND-QHXD về tăng cường quản lý phương tiện hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2020

15-01-2020

Ngày 14/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 108/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2020.

Tổ chức giao thông tạm thời khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên phục vụ tổ chức chợ hoa, chợ Tết năm 2020

14-01-2020

Ngày 13/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 87/UBND-CNN về tổ chức giao thông tạm thời khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên phục vụ tổ chức chợ hoa, chợ Tết năm 2020.

Triển khai nội dung kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái nguyên

14-01-2020

Ngày 13/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 86/UBND-TH về triển khai nội dung kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái nguyên.

Tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

10-01-2020

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 65/UBND-KGVX về tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

10-01-2020

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 66/UBND-KGVX về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích

10-01-2020

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 67/UBND-KGVX về báo cáo tình hình xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích