Truy cập nội dung luôn

Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

09-01-2020

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 51/UBND-NC về bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

09-01-2020

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 58/UBND-TH về đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Tổ chức Hội Báo xuân Canh Tý 2020

03-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5446/UBND-TH về tổ chức Hội Báo xuân Canh Tý 2020.

Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

02-01-2020

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ cổng Dịch vụ công quốc gia

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5435/UBND-TH về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5431/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5431/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5424/UBND-NC về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5423/UBND-NC về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện nuôi, đảm bảo nguồn cung thịt lợn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản và kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm

31-12-2019

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5393/UBND-CNN về thực hiện nuôi, đảm bảo nguồn cung thịt lợn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản và kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

31-12-2019

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5391/UBND-CNN về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Bảo vệ, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn tỉnh

31-12-2019

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5390/UBND-CNN về bảo vệ, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

26-12-2019

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5360/UBND-NC về tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

26-12-2019

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5361/UBND-NC về Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

Thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”

26-12-2019

Ngày 24/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5323/UBND-KGVX về thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”

Thông tin nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

26-12-2019

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5344/UBND-TH về thông tin nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26-12-2019

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5351/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Danh mục và mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2019

26-12-2019

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5353/UBND-NC về danh mục và mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

23-12-2019

Ngày 23/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5305/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên