Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 34, UBND tỉnh Thái Nguyên

15-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 138/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 34, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Võ Nhai

14-11-2019

Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4774/UBND-TH về chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Võ Nhai

Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người thông qua việc đưa người vượt biên, xuất cảnh, di cư trái phép

12-11-2019

Ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4728/UBND-NC về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người thông qua việc đưa người vượt biên, xuất cảnh, di cư trái phép

Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

12-11-2019

Ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4730/UBND-TH về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

08-11-2019

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4669/UBND-CNN về tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay

08-11-2019

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4661/UBND-NC về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

07-11-2019

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4664/UBND-TH về tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

07-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4640/UBND-KGVX về phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”.

Thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

06-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4645/UBND-CNN về thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013

06-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4643/UBND-CNN về tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đại năm 2013.

Tăng cường công tác rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định.

06-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4641/UBND-KGVX về tăng cường công tác rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định.

Quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng lao động

05-11-2019

Ngày 5/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4617/UBND-NC về quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng lao động.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2019

05-11-2019

Ngày 4/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4607/UBND-KT về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2019.

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

04-11-2019

Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với 13 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019

04-11-2019

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với 13 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019

Thực hiện Kết luận số 442-KL/TU ngày 24/9/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, Dân vận, Nội chính và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý III năm 2019

01-11-2019

Thực hiện Kết luận số 442-KL/TU ngày 24/9/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, Dân vận, Nội chính và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý III năm 2019

Nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kết quả giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

01-11-2019

Nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kết quả giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Triển khai thực hiện Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

01-11-2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

Gửi Đề cương chi tiết báo cáo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

30-10-2019

Gửi Đề cương chi tiết báo cáo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Giải quyết tồn tại ở các dự án bố trí dân cư tập trung theo Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

30-10-2019

Giải quyết tồn tại ở các dự án bố trí dân cư tập trung theo Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.