Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới

20-12-2019

Ngày 18/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5285/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5283/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5282/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XIV

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5274/UBND-TH về giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XIV.

Kế hoạch Tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”

19-12-2019

Ngày 17/12, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 2/KH/BCĐ về Tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020".

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2019

19-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5264/UBND-KT về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2019.

Tăng cường triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

18-12-2019

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5199/UBND-TH về tăng cường triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020

17-12-2019

Ngày 17/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5211/UBND-CNN về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại Chương trình kỷ niệm

16-12-2019

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5196/UBND-KGVX về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại Chương trình kỷ niệm.

Phối hợp triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5159/UBND-KSTTHC về phối hợp triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019

Thông báo, tuyên truyền, vận động thực hiện di rời mộ tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thành Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5160/UBND-KGVX về thông báo, tuyên truyền, vận động thực hiện di rời mộ tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thành Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Thực hiện hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5162/UBND-KGVX về thực hiện hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5166/UBND-KGVX về thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5173/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

13-12-2019

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5176/UBND-KSTTHC về đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5157/UBND-KGVX về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP

Triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

12-12-2019

Ngày 11/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5152/UBND-CNN về triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn đối ứng địa phương

12-12-2019

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5144/UBND-NC về triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn đối ứng địa phương

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW

12-12-2019

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5139/UBND-NC về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW