Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền về Dự án BOT giao thông

18-10-2019

Ngày 16/10, UBND tỉnh có Công văn số 4312/UBND-CNN về việc “tuyên truyền về Dự án BOT giao thông” để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương đầu tư Dự án.

Thực hiện quy trình hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hội cấp tỉnh

11-10-2019

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4218/UBND-NC về thực hiện quy trình hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hội cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11-10-2019

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4226/UBND-NC về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

11-10-2019

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4234/UBND-KSTTHC về thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm

11-10-2019

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4255/UBND-KGVX về tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019

11-10-2019

Ngày 7/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4146/UBND-CNN về tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019

Phối hợp chỉ đạo thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

11-10-2019

Ngày 10/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4213/UBND-TH về Phối hợp chỉ đạo thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

Chỉ thị về việc tăng cường công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019

10-10-2019

Ngày 9/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

09-10-2019

Ngày 8/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4165/UBND-TH về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng