Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

30-09-2019

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng

30-09-2019

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4002/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng

Kiểm tra rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

30-09-2019

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4009/UBND-TH về kiểm tra rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

25-09-2019

Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 217/BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền" 2019

24-09-2019

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3895/UBND-NC về thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền" 2019.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-09-2019

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Rà soát, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

24-09-2019

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3911/UBND-KT về rà soát, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng tại cuộc họp thống nhất kế hoạch, nội dung tuyên truyền và phương án triển khai thu phí tại Trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3

24-09-2019

Ngày 16/9, Bộ Giao thông vận tải - UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 352/TB-BGTVT-UBND Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng tại cuộc họp thống nhất kế hoạch, nội dung tuyên truyền và phương án triển khai thu phí tại Trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3.