Truy cập nội dung luôn

Sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

20-11-2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4845/UBND-KT về sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

20-11-2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4848/UBND-TH về hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Triển khai thực hiện Văn bản số 10311/VPCP-KSTT ngày 11/11/2019 của Văn phòng Chỉnh phủ về thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công

19-11-2019

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4811/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện Văn bản số 10311/VPCP-KSTT ngày 11/11/2019 của Văn phòng Chỉnh phủ về thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

19-11-2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4819/UBND-TH về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quản lý khai thác các công trình cầu, cống và các tuyến đường thuộc dự án LRAMP

19-11-2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4825/UBND-CNN về quản lý khai thác các công trình cầu, cống và các tuyến đường thuộc dự án LRAMP.

Triển khai tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2020

15-11-2019

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4800/UBND-KGVX về triển khai tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2020

Triển khai tổ chức các hoạt động tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

15-11-2019

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4798/UBND-KGVX về triển khai tổ chức các hoạt động tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kế hoạch tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019

15-11-2019

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4794/UBND-TH về nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kế hoạch tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

15-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 137/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 34, UBND tỉnh Thái Nguyên

15-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 138/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 34, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Võ Nhai

14-11-2019

Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4774/UBND-TH về chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Võ Nhai

Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người thông qua việc đưa người vượt biên, xuất cảnh, di cư trái phép

12-11-2019

Ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4728/UBND-NC về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người thông qua việc đưa người vượt biên, xuất cảnh, di cư trái phép

Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

12-11-2019

Ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4730/UBND-TH về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

08-11-2019

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4669/UBND-CNN về tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay

08-11-2019

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4661/UBND-NC về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

07-11-2019

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4664/UBND-TH về tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

07-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4640/UBND-KGVX về phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”.

Thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

06-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4645/UBND-CNN về thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013

06-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4643/UBND-CNN về tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đại năm 2013.

Tăng cường công tác rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định.

06-11-2019

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4641/UBND-KGVX về tăng cường công tác rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định.