Truy cập nội dung luôn

Đôn đốc việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19

17-06-2020

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2217/UBND-KSTTHC về đôn đốc việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19

Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

15-06-2020

Ngày 11/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2155/UBND-CNN về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan ra diện rộng

11-06-2020

Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2125/UBND-CNN về tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan ra diện rộng.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11-06-2020

Ngày 9/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2111/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

11-06-2020

Ngày 9/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2110/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

09-06-2020

Ngày 9/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2093/UBND-KGVX về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung

09-06-2020

Ngày 9/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2085/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung.

Tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

07-06-2020

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2040/UBND-KGVX về tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 39, UBND tỉnh Thái Nguyên

07-06-2020

Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 49/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 39, UBND tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị thống nhất ban hành mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07-06-2020

Ngày 3/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 47/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị thống nhất ban hành mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

07-06-2020

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2041/UBND-KGVX về thực hiện Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phòng ngừa tai nạn lao động

07-06-2020

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2041/UBND-KGVX về phòng ngừa tai nạn lao động

Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

04-06-2020

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2028/UBND-CNN về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

04-06-2020

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2024/UBND-CNN về báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

03-06-2020

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2013/UBND-KT về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

03-06-2020

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2003/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

01-06-2020

Ngày 01/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-NC về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020

29-05-2020

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-KGVX thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1925/UBND-KGVX về thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19.