Truy cập nội dung luôn

Công văn V/v đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3 năm 2015

17-09-2015

Ngày 17/9, Ban tổ chức Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 đã ban hành Công văn số 187/CV-BTC V/v đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3 năm 2015

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà Thái Nguyên năm 2015”

17-09-2015

Ngày 16/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà Thái Nguyên năm 2015”

Công văn V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

15-09-2015

Ngày 15/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2566/UBND-TH V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15-09-2015

Ngày 15/9, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

15-09-2015

Ngày 15/9, UBND tỉnh đã ban hành Chị thị số 14/CT-UBND Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên